Schoolraad

Als Schoolraad vertegenwoordigen wij de stem van u als ouder en fungeren we als klankbord voor de Medezeggenschapsraad. De schoolraad bestaat uit een groep ouders van kinderen op 't Kendelke, waaronder de oudergeleding van de MR.

De Schoolraad houdt zich op het moment bezig met de volgende stukken:  
 
  • Verkeersveiligheid rondom 't Kendelke en de kern van Siebengewald
  • Externe uitstapjes
  • Pesten
  • Privacy in het kader van de Algemene Verordening van Gegevensbescherming
 
Mocht u vragen hebben, dan beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Spreek ons aan op het schoolplein of stel uw vraag via de mail gericht aan de school. Automatisch zal het bericht bij ons terecht komen.