Leerplein middenbouw

Welkom in leerplein middenbouw

Wij zijn leerplein middenbouw. In ons leerplein leren en werken de kinderen van leerjaar 4 en 5. Juf Riet, juf Nicole, meester Harrie en juf Jessica zijn onze juffen en meesters. We krijgen les in leerjaargroepen en in gemixte groepen. De gemixte groepen heten de hamsters en de konijnen. Een mixgroep bestaat uit zowel kinderen van leerjaar 4 als kinderen van leerjaar 5.
                                                                                                            
Elke week starten we met een weekopening. Tijdens de opening wordt bekend gemaakt wie kind van de week is, wie de weekbeurters zijn en wat de helpende gedachte van de week is. De helpende gedachte is een uitspraak die de kinderen op een positieve manier helpt bij hun ontwikkeling wat betreft het leren van o.a. rekenen, taal, spelling, schrijven en het omgaan met anderen.  
                                                                                                         
Bij rekenen, spelling en schrijven werken we in leerjaren. Bij de andere vakken werken we in gemixte groepen. Taal en IPC staan in het teken van thema's. De thema's lopen van vakantie tot vakantie. Op dit moment zijn we bezig met het IPC-thema jong en oud en het taalthema klein.

In ons leerplein leren we goed zelfstandig te werken en samen te werken. Om zelfstandig te kunnen werken hebben we een weektaak. Op de weektaak staat wat we gaan doen, wat we af moeten maken en taken die we kunnen doen als we klaar zijn met de opdrachten.
                                            
De kinderen krijgen iedere dag circuittijd. In die tijd mogen de kinderen een kwartier werken aan spelling, een kwartier aan rekenen en een kwartier aan taal.

Om goed te kunnen werken, oefenen we dit schooljaar vooral het goed starten (de startkracht), concentreren (de aandachtkracht) en doorzetten (de doorzetkracht).
We leren dit schooljaar ook een aantal digitale vaardigheden, bijvoorbeeld het opzoeken van informatie op internet en het maken van een presentatie.

Groetjes van de kinderen en leerkrachten van de middenbouw.